Cill Chais

Trad | Gaelic

Cad a dhéanfaimid feasta gan adhmad ?
Tá deireadh na gcoillte ar lár
Níl trácht ar Cill Chais ná a teaghlach
Is ní chluinfear a cling go brách
An áit úd ina gcónaíodh an dea bhean
Fuair gradam is meidhir thar mhná
Bhíodh iarlaí a tarraingt thar toinn ann
Is an tAifreann binn á rá

Ní chluinim fuaim lachan ná gé ann
Na fiolair ag éamh cois cuain
Ní fiú na mbeacha chun saothair
A thabharfadh mil agus céir don slua
Níl ceol binn milis na n-éan ann
Le hamharc an lea ag dul uainn
Ná an chuaichín i mbarra na gcraobh ann
O’s í a chuirfeadh an saol chun suain

Aicim ar Mhuire is ar Íosa
Go dtaga sí arís chugainn slán
Go mbeidh rince fada ag dul timpeall
Ceol veidhlín is tinte cnámh
Go dtógfar an baile seo ár sínsear
Cill Chais breá arís go hárd
Is go brách nó go dtiocfaidh an díle
Nach bhfeicfear é arís ar lár

Translation:

What will we do from now on without timber?
Now that the end has come to the forests
There is not a mention of Cill Chais or her family
And her tinkle will never be heard
That place where the good woman lived
Received distinction and mirth over women
There were Earls coming from afar
And the sweet mass was said

I hear no sound of a duck or a goose
Or an eagle or hawk by the harbour
Or even the bees at work
That would give honey away to the crowd
There’s no sweet song of the bird
To watch the sun going down
No Cuckoo on top of the branches
And wouldn’t she make life so peaceful

I implore Mary and Jesus
That she will come safely to us again
There will be plenty of dancing
Music of violins and bonfires
That this town of our ancestors will be rebuilt
Cill Chais great and tall
And no more will come the floods
And we will not see it again in our time